Chocolatier catalogue
Mayrand Express
Mayrand CHEF

Dried Cranberries 1 kg

27850
Mayrand Express
Mayrand Express
Mayrand CHEF

Natural Shelled Hazelnut 1 kg

27813
Mayrand Express
Mayrand CHEF

Whole Natural Almonds 1 kg

27802
Mayrand Express
Mayrand CHEF

Sultana Raisins 1 kg

27844
Mayrand Express
Cacao Barry

Cocoa Powder 100% 1 kg

10295
Mayrand CHEF

White Chocolate Chips 1 kg

28219
Mayrand Express
Mayrand CHEF

Milk Chocolate Chips 1 kg

28220
Mayrand CHEF

Chocolate Buds 1 kg

28218
Mayrand CHEF

Carob Chips 1 kg

27854